Date of publication:
Średni czas czytania 1 minute
print

 

Koszt udziału w szkoleniu dla menedżerów wynosi 1382 zł netto + 23% VAT, tj. 1700 zł brutto.
 
Opłata może zostać uiszczona:
  • jednorazowo w terminie do 3 dni przed rozpoczęciem pierwszej sesji szkoleniowej;
  • w trzech ratach w proporcjach:
800 zł – w terminie do 5 dni przed rozpoczęciem pierwszej sesji szkoleniowej;
450 zł – w terminie do 5 dni przed rozpoczęciem drugiej sesji szkoleniowej;
450 zł – w terminie do 5 dni przed rozpoczęciem trzeciej sesji szkoleniowej.
 
Opłaty należy dokonać na konto Narodowego Centrum Kultury.
 
Uwaga: Wpłaty należy dokonywać dopiero po zakończeniu rekrutacji i otrzymaniu maila z informacją o zakwalifikowaniu się na szkolenie.
Numer konta wraz z tytułem wpłaty zostanie przesłany w mailu wraz z informacją o zakwalifikowaniu się na szkolenie.
 
Opłata pokrywa koszt uczestnictwa w trzech sesjach szkoleniowych, materiałów szkoleniowych, zakwaterowania i wyżywienia w ośrodku szkoleniowym podczas zajęć, opiekę pedagogiczną ekspertów podczas pracy pomiędzy sesjami szkoleniowymi w postaci konsultacji mailowych oraz transport uczestników do/z Warszawy do/z ośrodka szkoleniowego.