ZIMNO jak w ZIMIE
il. Marcelina Jarnuszkiewicz
„Jak jest zima, to musi być zimno!” – tłumaczył pani kierowniczce palacz z kotłowni „Misia” Stanisława Barei. I miał rację! Bo ZIMNY to przymiotnik utworzony od rzeczownika ZIMA i pierwotnie oznaczający ‘związany z zimą, dotyczący zimy, taki jak w zimie’. To znaczenie utrzymało się w użyciu aż do XVII w. Dopiero kiedy przymiotnik ZIMNY nie tylko rozszerzył znaczenie na ‘chłodny, ziębiący, mający niską temperaturę’, ale również przestał się bezpośrednio odnosić do ZIMY, utworzono – wtórnie, za pomocą nowszego przyrostka -owy – przymiotnik ZIMOWY. I dziś mamy rozróżnienie: ZIMNY ‘chłodny, oziębły’ i ZIMOWY ‘charakterystyczny dla zimy’.
Źródło: [SEJP Bor, 741; SJP PWN; USJP]