ŻEGLOWAĆ i ŻAGLOWAĆ

Współcześnie, gdy mówimy o prowadzeniu okrętu, żaglowca, jachtu lub łódki i gdy mówimy o samym statku lub o łodzi, które płyną dokądś, używamy słowa ŻEGLOWAĆ. Dawniej również mówiło się, że ktoś ŻEGLUJE po morzach i oceanach, ale o łódce, żaglówce lub statku mówiło się również, że ŻAGLUJE, nie tylko, że ŻEGLUJE. ŻAGLOWAĆ mógł też ptak - gdy wznosił się za pomocą nieruchomo rozpostartych skrzydeł, a także szybowiec – gdy leciał, wykorzystując prądy wznoszące. Pierwszy czasownik – ŻEGLOWAĆ – jest strukturalnie i etymologicznie bliższy wyrazów żeglarz, żeglarstwo, żegluga, drugi – ŻAGLOWAĆ – jest bardziej związany z wyrazem żagiel i pokrewnymi: żaglowy, żaglowiec.
Źródło: [SO PWN; SJP PWN; USJP; NSPP; WSPP; Baza CKS]