Czy wiecie, że z etymologicznego punktu widzenia WĘDLINA i WĘDZONKA to to samo? Co do tego, że WĘDZONKA pochodzi od czasownika WĘDZIĆ, chyba nikt nie ma wątpliwości. WĘDLINA jednak niektórym bardziej się kojarzy ze słowem WIĘDNĄĆ niż ze słowem WĘDZIĆ. Skojarzenie nie jest tak zupełnie nieuzasadnione, bo WĘDZIĆ i WIĘDNĄĆ są ze sobą stosunkowo blisko spokrewnione, mają także wspólny element znaczeniowy. Prasłowiańskie *vǫditi, którego kontynuantem jest WĘDZIĆ, to czasownik kauzatywny od prasłowiańskiego *vędnǫti – przodka czasownika WIĘDNĄĆ. Czasowniki kauzatywne to te, które wskazują na powodowanie czynności (np. SADZAĆ w stosunku do SIEDZIEĆ, POIĆ w stosunku do PIĆ). WĘDZIĆ oznaczało więc pierwotnie ‘powodować więdnięcie’, wędzenie bowiem wysusza, pozbawia wody, sprawia, że produkty tracą świeżość – choć zyskują trwałość.

Źródło:

[SEJP Bor, 686; SJP PWN; USJP]