SOSNA od zawsze była SOSNĄ. Nazwa SOSNA – w przeciwieństwie do nazw ŚWIERK czy JODŁA – od zawsze oznaczała tylko jeden rodzaj drzew, a forma wyrazowa SOSNA pozostała niezmieniona od czasów prasłowiańskich. Przypuszcza się, że to przekształcona w rzeczownik żeńska forma praindoeuropejskiego przymiotnika *ḱasno- oznaczającego ‘szary’. Czy sprawiła to barwa sosnowej kory, tak często omszałej porostami od strony północnej, czy może spowodowała to barwa spodniej części sosnowych igieł – w każdym razie to właśnie z szarością kojarzyła się SOSNA naszym najdawniejszym przodkom. Dawnym Germanom z szarością kojarzył się natomiast zając – od tego samego praindoeuropejskiego pnia *ḱasno- pochodzi staropruska nazwa zająca – sasins. W polszczyźnie zresztą to samo zwierzątko otrzymało przezwisko SZARAK, pochodzące od przymiotnika SZARY, a więc od nieco nowszego określenia tego samego koloru.

Źródło:

[SJP PWN; SO PWN; NSPP; WSPP; SEJP Bor, 567]