NISZOWY ktoś czy NISZOWE coś?

Przymiotnik NISZOWY odwołuje się tylko do jednego ze znaczeń rzeczownika NISZA, mianowicie ‘wolne miejsce, jakie może zająć np. producent na rynku towarów’. Dlatego też przymiotnik NISZOWY w zasadzie łączy się tylko z rzeczownikami nieżywotnymi: niszowe towary, niszowa marka, niszowy produkt. Jednak można odnieść ten przymiotnik również do osoby, ale tylko w dwóch wypadkach: wtedy, gdy mówimy czy piszemy o producencie lub (potencjalnym) nabywcy towarów niszowych (niszowy producent; niszowi klienci) lub też – choć to zabrzmi okropnie – w kontekście handlu żywym towarem...
Źródło: [USJP; SJP PWN; KJP PWN]