MICKEY niekoniecznie MOUSE

Myszka Miki ma już ponad 90 lat, ale imię Mickey do tej pory nie doczekało się polskiej kodyfikacji językowej. Wprawdzie nazwy własne zakończone na –ey z reguły odmienia się jak rzeczowniki (Disney – Disneya), ale też wymawia się je z [j] na końcu, a imię Mickey zawsze wymawiamy z wygłosowym [i]. Zdania językoznawców są podzielone, jeśli chodzi o odmianę tego imienia w połączeniu z nazwiskiem, np. Mickey Rourke czy Mickey Rooney. Możemy je pozostawić bez odmiany (najprostsze wyjście), możemy je też odmieniać jak przymiotnik: z apostrofem jak nazwisko Kennedy: Mickey – Mickey’ego, Mickey’emu, z Mickeym („szkoła warszawska”) albo w postaci spolszczonej: Mickey – Mickiego, Mickiemu, z Mickim („szkoła śląska”), albo też zastosować reguły odmiany nazwisk: Mickey – Mickeya, Mickeyowi, z Mickeyem („szkoła formalna”).
Źródło: [SP PWN; PJ PWN; KJP PWN; NSPP; WSPP; Baza CKS]