Niechlujna wymowa świadczy o nas równie źle co niechlujny wygląd. Dlatego wymawiajmy starannie grupy spółgłoskowe, nawet jeśli wymaga to od nas pewnego wysiłku: MISTRZ to nie [miszcz], tylko [mistsz], ewentualnie [miszczsz], a LIGA MISTRZÓW to nie [liga miszczuf], tylko [liga mistszuf], ewentualnie [liga miszczszuf]; ROZSTRZYGNĄĆ wymawiamy jako [rosstszygnąć] lub [rosstszygnońć], ewentualnie [roszczszygnońć], a OSTRZEŻENIE jako [ostszeżenie], a nie [oszczeżenie].
Źródło: [SO PWN; SJP PWN; USJP; NSPP; WSPP; Baza CKS]