KWADRANSEM AKADEMICKIM nazywamy 15 minut dozwolonego (a niekiedy wręcz pożądanego) spóźnienia, o które nikt do nikogo nie powinien mieć pretensji. KWADRANS AKADEMICKI – zgodnie z nazwą – „narodził się” na uczelniach: zanim rozpowszechnił się na dobre w pozauczelnianym życiu, oznaczał ‘zwyczajowo dopuszczalne piętnastominutowe opóźnienie, z jakim mogą rozpocząć się wykłady na wyższych uczelniach’. Ponoć początków KWADRANSA AKADEMICKIEGO – tak samo jak początków szkolnictwa wyższego w Polsce – należy szukać w Krakowie. Jednymi z najbardziej znanych, a jednocześnie najlepiej widocznych zegarów w Krakowie są zegar na wieży Kościoła Mariackiego i grający zegar na wychodzącej na dziedziniec ścianie Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego. Otóż przed długi, długi czas zegary te nie były zsynchronizowane – różnica czasu pomiędzy zegarem na kościele Mariackim a zegarem na Uniwersytecie Jagiellońskim wynosiła właśnie 15 minut. I to wcale nie w wyniku niedopatrzenia – podobno to dzięki temu profesorowie nie spóźniali się na zajęcia… 

Źródło:

[SJP PWN; USJP; Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Dzieje gmachu; Grający zegar; PJ PWN]