KUJAWIAK, KRAKOWIAK i MAZUR

Tańce ludowe często otrzymują nazwy utworzone od nazw regionów, w których się je tańczy. Nazwa tańca jest wówczas tożsama strukturalnie z nazwą mieszkańca regionu, jednak należy pamiętać o różnicy zapisu: małą literą zapiszemy nazwę (określenie) tańca, wielką literą nazwę mieszkańca regionu i ponownie małą literą – nazwę mieszkańca miejscowości. Dlatego zapisujemy: kujawiak ‘taniec z ludowy z Kujaw’ – Kujawiak ‘mieszkaniec Kujaw’; krakowiak ‘taniec’ – Krakowiak ‘mieszkaniec Krakowskiego’ – krakowiak ‘mieszkaniec Krakowa’; mazur ‘taniec’ – Mazur ‘mieszkaniec Mazur; dawniej: mieszkaniec Mazowsza’; lasowiak ‘taniec’ – Lasowiak ‘mieszkaniec lasów Puszczy Sandomierskiej w widłach Wisły i Sanu’.
Źródło: [NSPP; WSPP; SO PWN; SJP PWN; NEP PWN]