Kodeks pracy czy kodeks pracy?

Zasada [73] 18.16. „Słownika ortograficznego” PWN – a więc obowiązującej wykładni zasad ortograficznych w Polsce – głosi, że „Tytuły ustaw przytaczane w pełnym brzmieniu pisze się wielką literą, np. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Nazwy skrócone, przywoływane w znaczeniu potocznym, zapisujemy małą literą, np. ustawa antyalkoholowa, ustawa o nieletnich”. W praktyce wygląda to zwykle mniej konsekwentnie, ale zasada jest zasadą i warto jej przestrzegać. Lepiej zatem: Kodeks pracy, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks wykroczeń...
Źródło: [SO PWN; SJP PWN; USJP; NSPP; WSPP; Baza CKS]