Chociaż mamy w polszczyźnie zarówno tego KLUSKA, jak i tę KLUSKĘ, tego ŁAZANKA i tę ŁAZANKĘ, to jednak zasada dwurodzajowości nie odnosi się ani do KNEDLI, ani do PYZ. Poprawnie powiemy i napiszemy tylko: ten KNEDEL – tego KNEDLA (nie: ta knedla, nie: tej knedli) i tylko: ta PYZA – tej PYZY – tych PYZ (nie: ten pyz, nie: tych pyzów). KNEDEL jest zawsze rodzaju męskiego, a PYZA zawsze rodzaju żeńskiego. KNEDEL to zapożyczenie niemieckie, a ściślej rzecz biorąc – austriackie (z niem. Knödel), natomiast PYZA to słowo rdzennie polskie. I KNEDLE, i PYZY częściej występują w liczbie mnogiej (i jako kluski na talerzu, i jako słowa w języku), dlatego też rzadziej używane formy liczby pojedynczej mogą niekiedy sprawiać kłopoty poprawnościowe.
Źródło: [NSPP; WSPP; SO PWN; SJP PWN; ESJP, I, 729; SEJP Bor, 507]