Kiedy półwysep, a kiedy Półwysep?

Piszemy: półwysep Synaj, ale Półwysep Arabski, półwysep Jukatan, ale Półwysep Kalifornijski, półwysep Hel, ale Półwysep Helski. Pisownię wielką i małą literą pierwszego wyrazu w nazwach geograficznych reguluje przepis [81] 18.24 SO PWN (http://so.pwn.pl/zasady.php?id=629400). W przepisie tym znajduje się mało fortunne sformułowanie "Jeśli nazwa własna składa się z dwu członów i człon drugi jest rzeczownikiem w mianowniku nieodmieniającym się, wtedy człon pierwszy (wyraz pospolity): góra, nizina, półwysep, (...) itp. piszemy małą literą, natomiast człon drugi — wielką". W tym stwierdzeniu nie chodzi jednak o to, czy ów rzeczownik jako taki jest odmienny czy nieodmienny, lecz o to, że pozostaje on w postaci M. niezależnie od tego, w jakim przypadku fleksyjnym pojawia się pierwszy wyraz (a więc oba wyrazy pozostają w związku przynależności, a nie w związku zgody). W praktyce oznacza to, że piszemy małą literą półwysep albo dolina, morze, góra itp. tylko wtedy, gdy drugi wyraz to rzeczownik w mianowniku (a więc np. półwysep Hel, dolina Jizreel). Gdy drugi wyraz jest rzeczownikiem w D. albo przymiotnikiem, oba wyrazy zapisujemy wielkimi literami (a więc np. Półwysep Helski, Dolina Roztoki).
Źródło: [SO PWN; SJP PWN; USJP; NSPP; WSPP; Baza CKS]