A dlaczego nie? GROWY, czyli jaki? – ‘dotyczący gier; związany z grami; odnoszący się do gier’. Nie ma wprawdzie przymiotnika GROWY ani w słownikach ortograficznych, ani w słownikach ogólnych języka polskiego, jednak w systemie słowotwórczym współczesnej polszczyzny jest miejsce na taki przymiotnik. Formant -owy to jeden z najczęściej wykorzystywanych i najpłodniejszych przyrostków w języku polskim. Kiedyś tworzył przymiotniki od rzeczowników przede wszystkim rodzaju męskiego, jednak ze względu na zrozumiałość, przejrzystość i łatwość tworzenia derywatów znacznie się rozpowszechnił i obecnie nie wiąże się już z konkretnym rodzajem. Mówimy: komputer – komputerowy, radio – radiowy, marka – markowy, dlaczego zatem nie mielibyśmy mówić również: gra – growy? Uzus tekstów branżowych już przyjął tę formę, więc może i norma z czasem się na niego otworzy?
Źródło: [SO PWN; SJP PWN; PJ PWN; USJP]