ESY-FLORESY
il. Marcelina Jarnuszkiewicz
Zygzaki, zawijasy, wykrętasy i zakrętasy to właśnie ESY-FLORESY. Skąd ESY – to proste: es to nazwa litery S, a także ozdobna figura czy linia przypominająca S swoim kształtem. FLORESY – już trochę trudniej. Łacińska forma flores to postać liczby mnogiej rzeczownika flos ‘kwiat’. Flores to zatem po łacinie ‘kwiaty’. W polszczyźnie słowo FLORES – stosownie do zakończenia – przekształciło się w formę liczby pojedynczej rzeczownika męskiego (ten FLORES) i zaczęło być używane w znaczeniu ‘zawiła linia naśladująca gałązkę z liśćmi i kwiatami’. ESY-FLORESY nie mają liczby pojedynczej – jeśli chcemy wyróżnić konkretny zawijas, to musimy posłużyć się tylko jednym ze słów tworzących ESY-FLORESY: ten jeden ES lub ten jeden FLORES.
Źródło: [NSPP; WSPP; SO PWN; SJP PWN; SJP Dor; USJP]