Poprawnie piszemy: Duszniki-Zdrój - z dywizem (łącznikiem), czyli krótką kreseczką bez spacji. Odmieniamy oba człony: Duszniki-Zdrój, do Dusznik-Zdroju, Dusznikom-Zdrojowi, Duszniki-Zdrój, z Dusznikami-Zdrojem, w Dusznikach-Zdroju.
Źródło: [WUNMwP]