Batalion „Parasol” czy batalion „Parasol”?

Batalion „Parasol” czy batalion „Parasol”?
il. Art Group

Wiemy, że możemy zapisywać zarówno powstanie warszawskie, jak i Powstanie Warszawskie – i małymi, i wielkimi literami – w zależności o tego, czy traktujemy je po prostu jako wydarzenie historyczne (a wydarzenia historyczne zapisujemy małymi literami) , czy też chcemy mu nadać szczególną rangę, umotywowaną względami emocjonalnymi (ze względów grzecznościowych i emocjonalnych niemal każde słowo możemy zapisać wielkimi literami). Pisownię połączenia BATALION „PARASOL” regulują inne przepisy. Zgodnie z przepisem 18.27.1. SO PWN „Reguła stosowania wielkich liter odnosi się także do nazw jednostek wojskowych traktowanych jako nazwy własne”. Powstaje zatem pytanie, czy słowo BATALION może być w tym wypadku traktowane jako człon nazwy własnej czy też nazwą własną jest jedynie „Parasol”. Interpretacja może być dwojaka, dlatego też za poprawny uznać należy zarówno zapis batalion „Parasol”, jak i zapis Batalion „Parasol”.

Źródło:

[SO PWN; PJ PWN; KJP PWN; Baza CKS]