WYBREDNY klient – NIEWYBREDNY gust

Przymiotnik WYBREDNY to dawny imiesłów od nieużywanego już dziś czasownika WYBREDZAĆ (albo: wybrydzać) o znaczeniu ‘grymasić przy wybieraniu czegoś; przebierać w czymś; wybrzydzać’. Obecnie podstawowe znaczenie słowa WYBREDNY to ‘taki, któremu trudno dogodzić; grymaśny’, dawniej natomiast słowo to było używane przede wszystkim w znaczeniu ‘wykwintny, wytworny, elegancki’ (czyli taki, który zapewne odpowiadałby wybrednemu człowiekowi). Sedno owego dawnego znaczenia stało się ośrodkiem znaczenia przymiotnika o znaczeniu przeciwnym – zaprzeczonego przymiotnika NIEWYBREDNY. NIEWYBREDNY to dzisiaj przede wszystkim ‘świadczący o czyimś mało wybrednym guście; niewyszukany, prymitywny’. Możemy więc, bawiąc się słowami, powiedzieć, że nasz WYBREDNY klient ma NIEWYBREDNY gust.
Źródło: [SEJP Bor, 716; SJP PWN; SJP Dor; USJP]