Polecamy wiosenne wycieczki w poszukiwaniu wiele mówiących – o naszych przodkach oczywiście! - nazw miejscowości. Nasz narodowy charakter oddają i nazwy miejscowości, ich liczba: Zazdrość (kilkanaście miejscowości, głównie w północnej Polsce, ale też na Mazowszu, w Małopolsce i na Śląsku – brak ich w pasie wschodnim – dlaczego?), Radość (Mazowsze i Podkarpacie), Miłość (Śląsk), Nienawiszcz (Wielkopolska), Niebo (Pomorze i Świętokrzyskie), Piekło (ponad 60 nazw miejscowych w całej Polsce – czemu aż tak dużo?) i Niepiekło (Śląsk)... A może znacie jeszcze inne ciekawe nazwy oddające stosunek ludzi do miejsca, świata i samych siebie?
Źródło: [WNMwP]