Jeśli słyszeliście o PLACEBO, to być może słyszeliście także o NOCEBO. Termin medyczny, zbudowany podobnie do PLACEBO, czyli mający postać 1. os. czasu przyszłego czasownika łacińskiego noceo nocere o znaczeniu ‘szkodzić, wyrządzać krzywdę’(a więc znaczący dosłownie „zaszkodzę”), powstał jako sztuczny twór językowy: w latach 60. XX w. został utworzony na wzór określenia PLACEBO przez amerykańskiego naukowca Waltera Kennedy’ego. NOCEBO to odwrotność efektu PLACEBO, czyli ‘powstanie objawów chorobowych lub objawów towarzyszących chorobie w wyniku negatywnego nastawienia pacjenta do stosowanej terapii’. Termin NOCEBO nie jest notowany w ogólnych słownikach języka polskiego.
Źródło: [SŁP, III, 613-614; The Journal of the American Medical Association, 2012, 307(6), s. 567-568]