KURWATURA
il. Marcelina Jarnuszkiewicz
Nie ma co się oburzać, to wcale nie jest brzydki wyraz! KURWATURA to ‘pastorał, laska biskupia’. Na przestrzeni wieków znaczenie bywało zawężane (KURWATURĄ nazywano samo ślimakowato zakrzywione zakończenie owej laski) lub rozszerzane (‘zakrzywiona laska pasterska’). Wyraz był używany aż do XIX w. , kiedy to jego miejsce zajął ostatecznie „przyzwoitszy” pastorał. KURWATURA to bezpośrednie przeniesienie z łaciny, w której słowo curvatura oznacza ‘krzywizna, zakrzywienie’ (od czasownika curvare ‘krzywić, zakrzywiać, zginać’, który z kolei pochodzi od przymiotnika curvus ‘krzywy, skrzywiony, zgięty’).
Źródło: [SJP L, I-II, 1191; SP XVI – online; SŁP, I, 822]