GRUNT to dobra GRZĄDKA!

GRUNT to dobra GRZĄDKA!
il. Marcelina Jarnuszkiewicz
Czy wiecie, że zapożyczony w średniowieczu od Niemców GRUNT i z gruntu rodzima GRZĄDKA mają ten sam źródłosłów? Niemiecki Grund (który przeszedł do polszczyzny najpierw jako gront, a nawet grąt, a w końcu jako GRUNT) zawiera jeden główny element znaczeniowy, będący odniesieniem do samej ziemi jako gleby i jako podstawy – podobnie zresztą jak angielski ground. Ale już słowiańscy krewni germańskich określeń – rosyjska гря́дка, serbska i chorwacka gredica, polska GRZĄDKA, dawniej znana jako GRZĘDA – mają w swoich definicjach więcej elementów znaczeniowych. Rodzima GRZĄDKA to szczególnie ukształtowana ziemia: ‘pas ziemi uprawnej ograniczony rowkami’, a wcześniej ‘pas ziemi uprawnej wyniesiony ponad teren’. I te elementy znaczeniowe wyniesienia i wydłużonego kształtu widać również w innym znaczeniu polskiego słowa GRZĘDA ‘w geomorfologii: forma ukształtowania terenu’. GRZĘDY to podłużne wybrzuszenia oddzielające sąsiadujące ze sobą żleby lub rynny, a także wydłużone, niewysokie wzgórza o spłaszczonych grzbietach. Znacie takie z wakacyjnych górskich wędrówek?
Źródło: [SEJP, 182, 186; MSG; WET]