ODWIECZERZ, który znamy z wiersza Józefa Czechowicza i z piosenki Marka Grechuty, to staropolskie POPOŁUDNIE, tj. czas od południa do zmierzchu. ODWIECZERZ powstał od wyrażenia: od wieczora, a więc jest swoistym odwróceniem nazwy POPOŁUDNIE. Dziś, gdy myślimy o drugiej części dnia, postrzegamy ją jako czas PO POŁUDNIU, a więc patrzymy z perspektywy wcześniejszej, kiedyś „oglądaliśmy” tę samą porę dnia z innej strony: jako czas OD WIECZORA, czyli przed samym wieczorem, czas zbliżający się do wieczora i widziany od strony wieczora.
Źródło: [ESJP, II, 389; NSPP]