BLIŻSZA CIAŁU KOSZULA...

...NIŻ SUKMANA – tak brzmi druga część tego przysłowia, które wygląda jak jedno z najstarszych polskich, ba! może nawet słowiańskich, przysłów. To jednak tylko pozory. Jest dość stare, to prawda, mimo to jego rodowód wcale nie jest słowiański – jest łaciński. Polskie przysłowie jest tłumaczeniem zdania z komedii Plauta pt. „Trinummus” [Dzień trzygroszowy]. Łaciński tekst ma postać: tunica proprior palliost – łacińskie słowo pallium oznaczało płaszcz grecki, który był ulubionym okryciem poetów, pisarzy i filozofów. Zarówno łacińska sentencja, jak i polskie przysłowie mają takie samo znaczenie ‘człowieka najbardziej obchodzi to, co go bezpośrednio dotyczy’
Źródło: [SMiTK, 527; SŁP, IV, 14; USJP]