β-karoten
il. Marcelina Jarnuszkiewicz
Jak zapisać taki wyraz jak β-karoten na początku zdania? Najlepiej po prostu go tam nie umieszczać. Nazwy związków chemicznych i terminy naukowe, których pierwszy człon jest symbolem literowym albo cyfrowym, czyli takie jak: β-karoten, γ-butyrolakton, 1,4-butanodiol, nie powinny pojawiać się na początku zdania, podobnie jak zapisy cyfrowe i symbole matematyczne czy chemiczne. Czasem jednak przekształcenie zdania nie jest możliwe, a taki wyraz musi znaleźć się na pierwszym miejscu w zdaniu. Wówczas postępujemy tak, jakbyśmy owego pierwszego członu nie dostrzegali: pozostawiamy jego zapis bez zmian, a wielką literę umieszczamy na początku drugiego człony, np. 1,4-Butanodiol używany jest jako rozpuszczalnik do farb i plastików; β-Karoten należy do grupy karotenoidów (w tym wypadku mamy jednak wybór: β-karoten możemy zapisać również jako beta-karoten i pisać: Beta
Źródło: [SO PWN; SJP PWN; USJP; NSPP; WSPP; Baza CKS]