„Odkryj Swój Skarb” – konkurs na najciekawsze inicjatywy lokalne!

Date of publication: 16.09.2019
Średni czas czytania 4 minutes
print

Konkurs na najciekawsze inicjatywy edukacyjno-kulturalne dotyczące dziedzictwa lokalnego i umacniania tożsamości lokalnej

Jeśli mieszkasz w małej miejscowości, zorganizowałeś/aś i przeprowadziłeś/aś akcję lub projekt dotyczący lokalnej historii, budynku, drzewa bądź zwyczaju,działasz lokalnie na rzecz edukacji i kultury – ten konkurs jest dla Ciebie!

Wyniki konkursu

Konkurs ma za zadanie wypromować inicjatywy edukacyjno-kulturalne ukazujące „skarby” małych i średnich miejscowości w Polsce (do 30 000 mieszkańców). Konkurs przeznaczony jest do każdego/ej, komu nie jest obojętne kulturowe dziedzictwo lokalne, a przeprowadzone przez niego/nią działania mają na celu rozbudzenie zainteresowania miejscem zamieszkania – zarówno samych jego mieszkańców jak i osób odwiedzających.

Nie zgadzasz się z tym, że małe miejscowości są nudne? Działasz lokalnie i leży Ci na sercu tożsamość Twojej małej ojczyzny? Zachęcasz innych do „odkrywania skarbów”?
ŚWIETNIE! Pochwal się tym i zgłoś do konkursu!

Formularz zgłoszeniowy →

Termin zgłoszeń: 4.11.2019 r.

Przed wysłaniem zgłoszenia zapoznaj się z regulaminem.

Dla zwycięzców przewidujemy 3 nagrody x 3 000 zł i 2 wyróżnienia x 2 000 zł!

Wybrane 20 inicjatyw planujemy umieścić w „Lokalnych Inspiracjach” – publikacji elektronicznej prezentującej najciekawsze biorące udział w Konkursie inicjatywy edukacyjno-kulturalne! Daj się poznać w całej Polsce – publikacja będzie do pobrania za darmo!

Do Konkursu mogą być zgłaszane inicjatywy edukacyjno-kulturalne, których celem
i wynikiem jest pielęgnowanie i popularyzowanie dziedzictwa lokalnego (materialnego
i niematerialnego) oraz umacnianie tożsamości lokalnej, dotyczące między innymi:

 • lokalnych zabytków (w tym: sztuki świeckiej i sakralnej, zabytków archeologii, zabytków przemysłowych, etnograficznych i innych),
 • lokalnego dziedzictwa przyrodniczego (parki narodowe, krajobrazowe, rezerwaty, obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody itp.),
 • twórczości lokalnych artystów (sztuk plastycznych, pisarzy, poetów, rzemieślników, muzyków i muzykantów),
 • lokalnych gwar i dialektów,
 • mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych,
 • sztuki i obrzędowości ludowej dotyczącej regionu (świeckiej i religijnej),
 • lokalnych historii rodzinnych, społecznych („małe i duże historie”),
 • zwyczajów kulinarnych,
 • numizmatyki i innych rodzajów kolekcjonerstwa przedmiotów związanych
  z dziedzictwem,
 • odpowiedzialności obywatelskiej za posiadane dziedzictwo.

Kwalifikujące się Inicjatywy mogą mieć różnorodne formy, na przykład:

* zwiedzanie * zajęcia edukacyjne * warsztat * gawęda * zajęcia plastyczne * zajęcia teatralne i spektakle * zajęcia śpiewu * występy * oprowadzanie * zajęcia rękodzielnicze * publiczne odczyty * tworzenie gier i zabaw związanych z lokalną historią * opowieści i wspomnienia * zajęcia kulinarne * obrzędy świeckie i religijne * spotkania i wspólne aktywności dotyczące integracji różnorodnych grup społecznych (np. różnych grup etnicznych czy religijnych) * plenery malarskie * spotkania z lokalnymi mieszkańcami * spotkania z zarządcami zabytków materialnych i przyrodniczych, instytucji kultury * inicjatywy społeczne związane z lokalnym dziedzictwem kulturalnym * opracowanie kampanii edukacyjno-informacyjnych * nagranie i pokazy filmu *pokaz fotografii * murale * performance * stworzenie ścieżki turystycznej dotyczącej okolicy * wspólne działania na rzecz ochrony dziedzictwa przyrodniczego i wiele innych.