Kontakt

Kultura Dostępna w Kinach
Jan Żółtowski
Kierownik Działu Komunikacji i Promocji
Telephone
22 21 00 147