X edycja konkursu „Książka Historyczna Roku” – zgłoszenia do 15 lipca

Date of publication: 05.07.2017
Średni czas czytania 4 minutes
print

Telewizja Polska, Polskie Radio, Instytut Pamięci Narodowej oraz Narodowe Centrum Kultury ogłaszają jubileuszową, dziesiątą edycję konkursu „Książka Historyczna Roku”. Celem konkursu jest popularyzowanie dziejów Polski XX wieku oraz krzewienie czytelnictwa książek historycznych. 

X edycja konkursu „Książka Historyczna Roku” – zgłoszenia do 15 lipca
Fot. pixabay.com X edycja konkursu „Książka Historyczna Roku”

Kategorie konkursowe

Od tegorocznej edycji rywalizacja o nagrodę im. Oskara Haleckiego będzie toczyć się w czterech kategoriach:

  • Najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku;
  • Najlepsza książka popularnonaukowa poświęcona historii Polski w XX wieku;
  • Najlepsze wydawnictwo źródłowe poświęcone historii Polski i Polaków w XX wieku, rozumiane jako publikacja opracowana zgodnie ze standardami naukowymi, w tym zwłaszcza opatrzona wstępem naukowym oraz przypisami;
  • Najlepsze wspomnienia dotyczące historii Polski i Polaków w XX wieku, rozumiane jako dziennik, relacje lub wywiady, które nie muszą spełniać rygorów przyjętych przy publikacjach o charakterze naukowym.

Zgłoszenia do konkursu

Do konkursu mogą być zgłaszane książki oraz publikacje elektroniczne (e-booki) wydane w języku polskim po raz pierwszy między 1 stycznia 2016 r. a 30 czerwca 2017 r.  Prawo zgłaszania książek do konkursu mają wydawnictwa oraz rektorzy wyższych uczelni. Wydawca może zgłosić maksymalnie trzy tytuły, rektor – jeden.

Warunkiem prawidłowego zgłoszenia do konkursu jest dostarczenie na adres Instytutu Pamięci Narodowej (ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa) dwóch egzemplarzy danej książki wraz z dołączonym formularzem zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik do regulaminu konkursu do 15  lipca 2017 r. W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą decyduje data stempla pocztowego. Książki zgłoszone po tym terminie nie będą uczestniczyły w konkursie.

Etapy konkursu

Laureaci nagrody im. Oskara Haleckiego w kategoriach: najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku oraz najlepsza książka popularnonaukowa poświęcona historii Polski w XX wieku zostaną wyłonieni w trzech etapach.

W I etapie powołane przez organizatorów ośmioosobowe Jury wybierze spośród nadesłanych książek te, które spełniają wymagania określone w regulaminie.

W II etapie Jury wybierze maksymalnie 10 książek z każdej kategorii.

W III etapie swoich zwycięzców spośród tytułów nominowanych wskażą zarówno jurorzy, jak i czytelnicy, którzy od 2 do 31 października 2017 r. będą mogli wybrać – w drodze internetowego głosowania – najlepsze książki w obydwu kategoriach. Nagrody w dwóch ustanowionych po raz pierwszy w tym roku kategoriach przyzna Jury.

Jury

W Jury zasiadają: prof. dr hab. Andrzej Nowak, prof. dr hab. Wojciech Roszkowski, prof. dr hab. Antoni Dudek, dr hab. Jan Jacek Bruski, prof. dr hab. Mieczysław Ryba, dr Piotr Gontarczyk, prof. dr hab. Jan Rydel oraz dr hab. Bożena Szaynok.

Więcej informacji

Fundatorami nagród są organizatorzy: Telewizja Polska, Polskie Radio, Instytut Pamięci Narodowej i Narodowe Centrum Kultury.

Więcej informacji o konkursie, w tym regulaminformularz zgłoszeniowy do pobrania, można znaleźć na stronie: www.ksiazkahistorycznaroku.pl.