IX edycja konkursu „Książka Historyczna Roku”

Date of publication: 11.07.2016
Średni czas czytania 3 minutes
print

Telewizja Polska, Polskie Radio, Instytut Pamięci Narodowej oraz dołączające w tym roku do współorganizatorów Narodowe Centrum Kultury ogłaszają, dziewiątą edycję konkursu „Książka Historyczna Roku”. Celem konkursu jest popularyzowanie dziejów Polski XX wieku oraz krzewienie czytelnictwa książek historycznych. 

IX edycja konkursu „Książka Historyczna Roku”
książka

Na mocy porozumienia Telewizja Polska, Polskie Radio, Instytut Pamięci Narodowej i Narodowe Centrum Kultury ogłosiły coroczny konkurs „Książka Historyczna Roku”, w którym walka o nagrodę im. Oskara Haleckiego toczy się w dwóch kategoriach:

  • najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku
  • najlepsza książka popularnonaukowa poświęcona historii Polski w XX wieku.

Laureaci nagrody im. Oskara Haleckiego zostaną wyłonieni w trzech etapach.
W pierwszym etapie powołane przez organizatorów ośmioosobowe jury wybierze spośród nadesłanych książek te, które spełniają wymagania określone w regulaminie. W jury zasiadają: prof. dr hab. Andrzej Nowak, prof. dr hab. Wojciech Roszkowski,  prof. dr hab. Antoni Dudek, dr hab. Jan Jacek Bruski, prof. dr hab. Mieczysław Ryba, dr Piotr Gontarczyk, prof. dr hab. Jan Rydel oraz prof. dr hab. Bożena Szaynok.

W drugim etapie jury wybierze maksymalnie 10 książek z każdej kategorii, natomiast w trzecim swoich zwycięzców wskażą zarówno jurorzy, jak i czytelnicy. Od 1 do 31 października 2016 r. każdy będzie mógł wybrać – drogą internetowego głosowania – najlepsze książki w obydwu kategoriach. Laureaci dostaną statuetki i nagrody pieniężne. Fundatorami nagród są organizatorzy: Telewizja Polska, Polskie Radio, Instytut Pamięci Narodowej i Narodowe Centrum Kultury.

Do konkursu mogą być zgłaszane książki oraz publikacje elektroniczne (e-booki) wydane w języku polskim po raz pierwszy między 1 stycznia 2015 r. a 30 czerwca 2016 r.  Prawo zgłaszania książek do konkursu mają wydawnictwa oraz rektorzy wyższych uczelni. Wydawca może zgłosić maksymalnie trzy tytuły, rektor  – jeden.

Warunkiem prawidłowego zgłoszenia do konkursu jest dostarczenie do 31 lipca br. na adres Instytutu Pamięci Narodowej (ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa) dwóch egzemplarzy danej książki wraz z dołączonym formularzem zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik do regulaminu konkursu. W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą decyduje data stempla pocztowego. Książki zgłoszone po tym terminie nie będą uczestniczyły w konkursie.

Więcej informacji o konkursie, w tym regulamin i formularz zgłoszeniowy do pobrania, można znaleźć na stronie www.ksiazkahistorycznaroku.pl.