Piękno aktualności. Telewizja bycia u progu czasu

Date of publication: 23.12.2013

Praca otrzymała nagrodę Dyrektora NCK w 2013 r.