Część pierwsza: Tom I część pierwsza, Średniowiecze do roku 1320 według Jerzego Morawskiego Audycje 1-20 (16 września - 11 października 2013 r.)

Date of publication: 09.12.2017