Konkurs 2012 - IX edycja

Date of publication: 25.11.2013
Średni czas czytania 2 minutes
print

Komisja Konkursowa w składzie:
 • prof. Anna Zeidler-Janiszewska – przewodnicząca Komisji
 • prof. Maryla Hopfinger-Amsterdamska
 • prof. Wincenty Grajewski
 • prof. Roch Sulima
 • prof. Roman Kubicki
 • prof. Jan Stanisław Wojciechowski
 • prof. Andrzej Gwóźdź
 • prof. Andrzej Szpociński
 • Pani Anna Wieczorek – członek obserwator z ramienia „Kultury Współczesnej”
 
zadecydowała o przyznaniu:
 • I nagrody, czyli 5000 zł oraz wydaniu pracy doktorskiej nakładem Narodowego Centrum Kultury, pracy pt. Teoria i praktyka konserwatorska wobec filmu i sztuk mediów elektronicznych, Pani Elżbiety Wysockiej,
 • II nagrody, czyli 2500 zł wraz z rekomendacją Komisji do wydania pracy nakładem Narodowego Centrum Kultury, pracy pt. Między nauką a sztuką. Teoria i praktyka artystyczna w ujęciu Marshalla McLuhana, Pani Kaliny Kukiełko-Rogozińskiej,
 • III nagrody, czyli 1500 zł wraz z rekomendacją Komisji do opublikowania wybranych fragmentów w "Kulturze Współczesnej", pracy pt. Komunikacja niewerbalna w powieściach F. M. Dostojewskiego, Pani Urski Zabukovec.
Komisja przyznała I wyróżnienia ex equo pracom:
 • Przestrzeń kulturowa Gliwic w pisarstwie Horsta Bienka, Iwony Copik,
 • Kultura poznania siebie – upadek czy rozwój?, Szymona Wawrzyniaka,
 • Hipertekstowe przemiany Prozy. Uwarunkowania tekstu w sieciowym środowisku cyfrowym, Mariusza Pisarskiego,
 • Formy działań kulturowych Unii Europejskiej na rzecz realizacji zasady jedności w różnorodności w  świetle chrześcijańskiej koncepcji kultury, Łukasza Kaczmarczyka.
Prace te zostaną nagrodzone finansowo oraz uzyskały rekomendacje do opublikowania wybranych fragmentów w  „Kulturze Współczesnej”.
Komisja przyznała II wyróżnienia ex equo pracom:
 • Branża fonograficzna w dobie rewolucji cyfrowej stan i perspektywy, Anny Anetty Janowskiej
 • Obecni ciałem. Model treningu polskich tancerzy Buto, Magdaleny Zamorskiej
 • Aksjomatyczne przestrzenie donkichotyzmu. Postać Don Kichota we współczesnej refleksji humanistycznej, Magdaleny Barbaruk.
Prace uzyskały rekomendacje do opublikowania wybranych fragmentów w „Kulturze Współczesnej”.
 
Do IX edycji konkursu zgłoszono 33 prace.