HISTORIA MUZYKI POLSKIEJ. TOM III, CZ. 1: BAROK 1595-1696 - E-BOOK MULTIMEDIALNY

Date of publication: 03.06.2015
Author: Macie Łukasz Gołębiowski
Średni czas czytania 1 minute
print

Wersja multimedialna została przygotowana w dwóch formatach: PDF oraz epub FXL. Oba formaty zawierają pełną treść książki wzbogaconą o treści multimedialne.

HISTORIA MUZYKI POLSKIEJ. TOM III, CZ. 1: BAROK 1595-1696 - E-BOOK MULTIMEDIALNY
Okladka Barok1

Barok Barbary Przybyszewskiej-Jarmińskiej to e-publikacja prezentująca kulturę muzyczną w Rzeczypospolitej XVII wieku, a także twórczość muzyczną (również teoretyczną) tego okresu. Autorka, profesor Instytutu Sztuki PAN, redaktor naczelna serii wydawniczej Monumenta Musicae in Polonia, uhonorowana nagrodą Związku Kompozytorów Polskich (2010), przedstawia przemiany polskiej muzyki barokowej pod wpływem twórczości europejskiej, szczególnie włoskiej i niemieckiej.

Wersja multimedialna została przygotowana w dwóch formatach: PDF oraz epub FXL. Oba formaty zawierają pełną treść książki (niemal 900 stron tekstu!) wzbogaconą o:

- Filmowy wstęp autorki oraz redaktora serii wydawniczej - Stefana Sutkowskiego,

- 68 unikatowych ilustracji, w tym rękopisy i starodruki z bibliotek w Berlinie, Uppsali, Gdańsku, Krakowie i Poznaniu,

- 55 przykładów muzycznych, w tym utwory nigdy wcześniej nienagrane.

 

Książka dostępna do bezpłatnego pobrania.