Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego

archive

Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego to ogólnoeuropejska kampania, której celem jest poszerzanie wiedzy o społecznym i gospodarczym znaczeniu dziedzictwa kulturowego.

Organizacja ERDK 2018 opiera się na współpracy instytucji unijnych, państw członkowskich oraz lokalnych władz z sektorem dziedzictwa, lokalnymi społecznościami i organizacjami pozarządowymi. Powierzono tę rolę Międzynarodowemu Centrum Kultury.

Narodowe Centrum Kultury jest partnerem Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego.