Sztuka jako przedmiot refleksji nauk społecznych [eNCeK Radio]

Date of publication: 14.06.2017
Średni czas czytania 2 minutes
print

Współcześnie o wiele rzadziej niż dawniej padają pytania o to, po co i w jaki sposób badać sztukę, której odbiór jest sprawą indywidualną. Obecnie również środowisko socjologów sztuki w Polsce jest rozproszone, a jego integracja rozpoczęła się zaledwie rok temu. W ślad za tymi działaniami, 12 czerwca tego roku, odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu "Socjologia sztuki w Polsce: szkoły, paradygmaty, kierunki badań".
 

Sztuka jako przedmiot refleksji nauk społecznych [eNCeK Radio]
Fot. materiały promocyjne materiały promocyjne

Sekcja socjologii sztuki to jednostka bardzo młoda. Została powołona w Polskim Towarzystwie Socjologicznym w maju 2016 roku. Konferencja zorganizowana na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie była pierwszą okazją do integracji ogólnopolskiego środowiska.

Socjologowie mogą sztukę badać na wiele różnych sposobów. Zajmują się procesem jej tworzenia, obiegiem, obecnością i odbiorem, umieszczając ją w systemie społeczno-kulturowym. Podczas pierwszej ogólnopolskiej konferencji dyskutowali między innymi o ekonomicznej sytuacji artystów, krytyce teatralnej, społecznym wymiarze sztuki kobiet i roli fotoreporterów w dobie cyfryzacji.

Zapraszamy do wysłuchania relacji z konferencji. Naszymi rozmówcami byli dr hab. Przemysław Kisiel z Katedry Socjologii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, dr Tomasz Kukołowicz z Narodowego Centrum Kultura oraz dr hab. Urszula Jarecka z Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.