Nie ma kultury bez uniwersytetu [eNCeK Radio]

Date of publication: 23.05.2017
Średni czas czytania 3 minutes
print

"Myśl o kulturze" to nowa seria wydawnicza Narodowego Centrum Kultury. Złożą się na nią książki, które odegrały istotną rolę w formowaniu kulturoznawstwa, a były dotąd nieznane w całości w polskim przekładzie. Cykl otwierają dwie kluczowe publikacje dotyczące kondycji uniwersytetu - "Idea uniwersytetu" Karla Jaspersa i "Uniwersytet w ruinie" Billa Readingsa.

Nie ma kultury bez uniwersytetu [eNCeK Radio]
Fot. materiały NCK materiały NCK

"Uniwersytet jest miejscem, gdzie społeczeństwo i państwo pozwalają na rozwój najbardziej przenikliwej świadomości swej epoki. Tam nauczyciele i uczniowie mają prawo spotykać się jako ludzie, których jedynym powłaniem jest uchwycenie prawdy". Tak widział uniwersytet Karl Jaspers, niemiecki filozof i psycholog. Mimo iż czerpał swoje doświadzenia z rzeczywistych instytucji, to w rozważaniach interesował go przede wszystkim uniwersytet idealny. I choć jego teksty ukazały się blisko kilkadziesiąt lat temu (pierwsze wydanie w 1923, a drugie w 1946 roku), to prezentuje w nich diagnozy, które na znaczeniu zyskują dopiero dziś.
Bill Readings w swoim "Uniwersytecie w ruinie" z 1996 roku bada kondycję uniwersytetu u progu XXI wieku. Sprawdza, jaki wpływ mają na nią ekonomiczne procesy globalizacyjne, marginalizacja znaczenia kultury i urzędniczo-techniczne modele zarządzania. Prognozuje, że uczeni będą stawać się biurokratami, a studenci konsumentami. Ale zwracając uwagę na utracone dziedzictwo "przestrzeni dla myślenia", próbuje szukać rozwiązań, które mogłyby ją ocalić.

Obie książki po raz pierwszy ukazały się w całości w języku polskim. Prof. dr hab. Paweł Łuków z Zakładu Etyki, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego oraz dr Marcin Zarzecki z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przekonują, że zawarte w nich myśli warto na nowo włączyć do debaty o sposobie funkcjonowania współczesnych uniwersytetów.

Sklep NCK / "Idea uniwersytetu">>

Sklep NCK / "Uniwersytet w ruinie">>