Znamy laureatów akcji Pomysłobranie vol.2: WIDZĘ PATRIOTYZM!

Date of publication: 26.08.2021
Średni czas czytania 5 minutes
print

Narodowe Centrum Kultury rozstrzygnęło drugą edycję akcji Pomysłobranie vol.2: WIDZĘ PATRIOTYZM. Finalistami konkursu są animatorzy kultury, którzy zawodowo lub z pasji prowadzą  działania edukacyjne w zakresie edukacji patriotycznej przez sztukę. Jury przyznało nagrody czterem autorkom trzech najlepiej ocenionych pomysłów, a sześć kolejnych projektów zostało wyróżnionych.  

W drugiej odsłonie Pomysłobrania Narodowe Centrum Kultury szukało inspiracji do ciekawych i nieszablonowych działań edukacyjnych dotyczących patriotyzmu, których nośnikiem jest sztuka. Celem tegorocznej akcji było zachęcenie Polaków do aktywnego poszukiwania efektywnych metod i sposobów patriotycznego wychowania, a także do inicjowania dialogu  i rozmawiania o współczesnym patriotyzmie.  

Laureaci drugiej edycji Pomysłobrania to: 

I miejsce:

Monika Ziółkowska
Wystawa światowa – pokażemy wam Polskę! 

II miejsce:

Agata Świdzińska, Julia Wołnysz
„Gospodyni” i „Gospodarz” w małej ojczyźnie – ludowe motanie o dobrostanie 

III miejsce:

Lilia Szczepaniak
Widzę, więc… Mój patriotyzm - Polonia XXI wieku 

Wyróżnienia otrzymali: 

  • Barbara Haponiuk, Małgorzata Wielgo, Iwona Rogowska, Michał Gliszczyński, Barbara Rogucka, Aleksandra Olesińska – Gra terenowa – „'76” 
  • Monika Ziółkowska – Opowiem ci o Polsce… 
  • Anna Piwowarska, Dorota Marcinkowska – Historia jak żywa. Badacze regionu. 
  • Anna Kaszuba-Dębska – Love Królowe 
  • Anna Krygier – Historia na wyciągnięcie ręki 
  • Bożena Pysiewicz – Pytaj o Polskę 

Oceniając zgłoszenia, jurorzy zwracali uwagę na działania z obszaru edukacji patriotycznej, które wykorzystują  walory dziedzictwa artystycznego Polski, projekty wzmacniające i pielęgnujące postawy patriotyczne wśród dzieci i młodzieży w sposób nowoczesny, przystępny i motywujący i scenariusze integrujące społeczności wokół patriotyzmu, pojmowanego nie tylko jako pożądana postawa czy powinność, ale sposób na życie. Zależało nam na znalezieniu osób, które poprzez swoją działalność edukacyjną zachęcają do świadomego i zaangażowanego uczestnictwa w kulturze i dbałości o wspólne dziedzictwo.

Do udziału w akcji zaprosiliśmy edukatorów, animatorów, nauczycieli, liderów grup, freelancerów oraz osoby działające społecznie, zainteresowane rozwojem w dziedzinie edukacji patriotycznej, w tym szczególnie studentów uczelni artystycznych, harcerzy i młodzież ze szkół ponadpodstawowych o profilu plastycznym. 

Scenariusze można było zgłaszać w dwóch kategoriach:  

  1. osoby prowadzące działania edukacyjne w zakresie edukacji patriotycznej przez sztukę zawodowo lub z pasji, posiadające doświadczenie w przygotowywaniu  i prowadzeniu zajęć,  
  2. osoby zainteresowane rozwojem w dziedzinie edukacji patriotycznej przez sztukę, działające społecznie na rzecz świadomego kształtowania postaw obywatelskich, nie posiadające doświadczenia lub posiadające niewielkie doświadczenie w prowadzeniu zajęć. 

Spośród nadesłanych scenariuszy Jury wybrało 9 zróżnicowanych propozycji. Wszystkie z nich zostały zgłoszone w kategorii pierwszej. Nie przyznano nagród w kategorii drugiej.   

Laureaci i finaliści konkursu otrzymują nagrody finansowe i rzeczowe oraz zaproszenie do udziału  
w weekendowym zlocie, połączonym z warsztatami, który odbędzie się w październiku 2021 r.  Najciekawsze i najbardziej innowacyjne scenariusze, zgłoszone w konkursie, zostaną zaprezentowane w publikacji Barwy Wspólne vol. 2, stanowiącej kontynuację zbioru propozycji na zajęcia edukacyjne.

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w naszej akcji!

Owocem pierwszej edycji Pomysłobrania jest zbiór materiałów i scenariuszy działań edukacyjnych skupionych wokół tematyki patriotyzmu, udostępnionych bezpłatnie w serwisie interntowym NCK. W publikacji znajdują się opisy 17 ciekawych projektów, w tym scenariusze lekcji, warsztatów, zajęć, ale również gry i zabawy dla uczestników w każdym wieku. Publikacja zawiera ponadto kilkadziesiąt nieszablonowych pomysłów oraz ponad 40 kart pracy, które można łatwo wydrukować i wykorzystać podczas zajęć.