1050. rocznica Chrztu Polski

archive

Program ogłoszony w związku z przypadającą w 2016 roku tysiąc pięćdziesiątą rocznicą przyjęcia chrztu przez Mieszka I.

Jego celem strategicznym jest zwiększenie świadomości Polaków na temat roli i znaczenia chrztu Polski jako jednego z najważniejszych wydarzeń w historii państwowości polskiej oraz jego wpływu na kształt współczesnej Polski.

Chrzest966.pl