Patronat honorowy to rodzaj szczególnego wyróżnienia dla przedsięwzięcia bezpośrednio związanego z działalnością kulturalną. Patronaty honorowe są przyznawane przez Dyrektora Narodowego Centrum Kultury.

Patronat honorowy może być przyznany inicjatywie, która:

  • ma zasięg, rangę lub znaczenie wojewódzkie, ponadregionalne, ogólnopolskie,
  • ze względu na poruszaną problematykę jest istotne dla realizacji celów statutowych NCK lub w swoim charakterze wiąże się bezpośrednio z tematami i ideami szerzonymi przez NCK,
  • odznacza się wysokimi walorami artystycznymi lub niesie za sobą wysoką wartość merytoryczną,
  • jest na zaawansowanym etapie realizacji.

Więcej informacji znajduje się w Regulaminie.