Search form as part of: Nabory i wyniki

Nabory i wyniki

Results: 127
Dotacje
NPRCz 2.0: II nabór do programu BLISKO

Narodowe Centrum Kultury, będące Operatorem Priorytetu 4 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025, ogłasza drugi nabór wniosków do konkursu dotacyjnego BLISKO...

Dotacje
EtnoPolska 2022 – czekamy na wnioski do 17 stycznia

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków do programu EtnoPolska. Edycja 2022. W ramach programu można uzyskać dofinansowanie na realizację zadań wzmacniających...

Dotacje
Ojczysty – dodaj do ulubionych. Edycja 2022. NABÓR WNIOSKÓW

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków do programu dotacyjnego Ojczysty – dodaj do ulubionych. Edycja 2022. Program realizowany jest od 2012 roku i jest...

Dotacje
Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne - edycja 2022. NABÓR WNIOSKÓW

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2022. W stosunku do poprzednich edycji o 1/4 zwiększa się...

Stypendia
Konkurs o stypendia z Programu Młoda Polska na rok 2022

Rozpoczął się nabór do programu stypendialnego ministra kultury Młoda Polska. Procedura ma charakter konkursowy. Stypendia trafią do młodych (do 35 roku życia) artystów,...

Dotacje
Konwersja cyfrowa domów kultury. WYNIKI NABORU

Do 200 domów, centrów i ośrodków kultury z całej Polski trafi ponad 26 mln złotych przeznaczonych na wyposażenie  w kompetencje i umiejętności związane z edukacją...

Stypendia
Konkurs o stypendia z programu Gaude Polonia na 2022 rok

Stypendia w ramach programu Gaude Polonia przyznawane są na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 maja 2012 r . w sprawie szczegółowych...

Dotacje
Rozstrzygnięcie konkursu XVI edycji Programu Polsko–Ukraińska Wymiana Młodzieży

Narodowe Centrum Kultury ogłasza wyniki konkursu o dofinansowanie zadań w ramach programu Polsko–Ukraińska Wymiana Młodzieży 2021.

Dotacje
BLISKO – nabór wniosków do konkursu

Narodowe Centrum Kultury, będące Operatorem Priorytetu 4 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 (NPRCz 2.0) na lata 2021-2025, ogłasza nabór wniosków w konkursie w ramach...

Dotacje
Kultura – Interwencje 2021. WYNIKI NABORU

Narodowe Centrum Kultury rozstrzygnęło nabór do programu dotacyjnego Kultura – Interwencje, finansowanego ze środków MKDNiS. W jego wyniku...

Dotacje
Konwersja cyfrowa domów kultury. NABÓR PRZEDŁUŻONY!

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków w konkursie grantowym realizowanym w ramach projektu Konwersja cyfrowa domów kultury.

Dotacje
Ogłoszono wyniki odwołań w programie Infrastruktura Domów Kultury

W programie Infrastruktura domów kultury 2021 w ramach procedury odwoławczej Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu zdecydował o przyznaniu 90 beneficjentom środków na...