[CFP] Algorytmiczna kultura. NABÓR PRZEDŁUŻONY!

Data publikacji: 23.11.2018
Średni czas czytania 3 minuty
drukuj

Kolejny numer „Kultury Współczesnej” 1/2019 zatytułowany będzie „Algorytmiczna kultura”. Zapraszamy do nadsyłania gotowych tekstów i omówień książek wpisujących się w tę tematykę.

[CFP] Algorytmiczna kultura. NABÓR PRZEDŁUŻONY!
Fot. pixabay.com

Jaki jest wpływ algorytmów na kulturę?

Współcześnie człowiek przestał być jedynym podmiotem, któremu przypisuje się sprawczość. Taki status mają również inteligentne maszyny, które codziennie przetwarzają niezliczone ilości cyfrowych danych w poszukiwaniu określonych związków, w przewidywaniu zjawisk lub ich kreowaniu. Wraz ze wzrostem znaczenia roli inteligentnych maszyn-algorytmów w różnych obszarach życia dochodzi do „algorytmizacji wiedzy” i zarazem fetyszyzacji tego procesu.

Informacja zyskuje wartość dopiero po jej przetworzeniu przez inteligentny program na wiedzę, a następnie jest bezkrytycznie wykorzystywana w celach biznesowych, politycznych, prospołecznych itp. Logika big data i obliczenia inteligentnych algorytmów na wielką skalę zmieniają również to, w jaki sposób kultura jest praktykowana, przetwarzana i rozumiana. Wpływają na nią inteligentne maszyny rozumiane zarówno jako niewidzialne obiekty kulturowe (wszelkie techniki komputerowe wykorzystujące algorytmy uczenia maszynowego), jak i widzialne obiekty kulturowe (artefakty działające w oparciu o algorytmy uczenia maszynowego, np. boty, wyszukiwarki bądź artefakty wytworzone w efekcie takich działań, np. obrazy, filmy).

Interesować nas będzie, jaki wpływ na kulturę ma obecnie (oraz może mieć w przyszłości) coraz powszechniejsze wykorzystywanie inteligentnych algorytmów. Przyjrzymy się, w jaki sposób zmieniają się takie kategorie kulturowe, jak: wiedza, władza, autorytet, tożsamość, sztuka i komunikacja.

Teksty można nadsyłać do 6 grudnia

Na teksty artykułów (wraz z abstraktem, 10-15 pozycjami bibliografii i 4-5 słowami kluczowymi) o objętości nieprzekraczającej 40 tys. znaków ze spacjami czekamy do 6 grudnia 2018 r.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy kwartalnik@nck.pl (każde zgłoszenie zostanie potwierdzone mailem, w razie braku potwierdzenia prosimy o telefon do redakcji: 22 21 00 195). Zachęcamy też do nadsyłania omówień. Należy w nich podać pełen tytuł książki, autora, miejsce i rok wydania oraz tytuł omówienia, a także słowa kluczowe.

Teksty artykułów zostaną ocenione przez redakcję. O ostatecznym dopuszczeniu do druku decydować będzie ocena dwóch niezależnych recenzentów (double blind). Artykuły zaopiniowane pozytywnie zostaną umieszczone w części dodatkowej numeru.

Więcej informacji

Wysłanie do redakcji artykułu lub omówienia książki jest deklaracją autorską o przyjęciu do wiadomości, że artykuł lub omówienie mogą zostać ocenione negatywnie. Redakcja przewiduje symboliczne honoraria dla autorów przyjętych do druku tekstów.

Wytyczne dotyczące formatowania tekstów i przygotowania przypisów można znaleźć w zakładce Dla autorów.