[CFP] „Miasta-utopie”. Nabór tekstów do 24 czerwca!

Ze względu na liczne prośby kierowane do redakcji kwartalnika „Kultura Współczesna”, czas na nadsyłanie tekstów do numeru 3/2019 zostaje przedłużony do przyszłego poniedziałku, tj. 24 czerwca.

Kolejny numer „Kultury Współczesnej” – 3/2019 zatytułowany będzie „Miasta-utopie”

Bruno Latour, rozwijając swoją koncepcję nie-ludzkich podmiotów sprawczych, z jednej strony podważył fundamentalny podział na nauki ścisłe i humanistyczne, a z drugiej przeformułował nasze myślenie o jedynie ludzkim charakterze rzeczywistości społecznej. Architektura stała się tym samym dowartościowana jako jeden z tych aktorów, którzy determinują nasze sposoby życia i zamieszkiwania. A projektowanie miast dla Latoura jest synonimem działania politycznego, mającego szanse wypracowywać nowe metody reprezentacji wizualnej. To właśnie sprawia, że przedstawiciele nauk społecznych i humanistycznych, wspólnie z architektami i urbanistami podejmują dziś coraz częściej badania raczej nad „przeprojektowywaniem” niż budowaniem nowych przestrzeni do zamieszkiwania. To znacznie skromniejszy niż rewolucjonizowanie czy budowanie projekt, pozbawiony nowoczesnych złudzeń, ale za to otwarty na interpretację, przekształcenia, zmiany. To proces, który Latour nazywa działaniem postprometejskim.

Czy oznacza to, że  pożegnaliśmy się z ambitnymi projektami utopijnymi, próbującymi całościowo zaaranżować optymalne warunki dla ludzkiego życia w mieście? Czy, po przepracowaniu narracji o końcu modernizmu, nie jesteśmy już zainteresowani utopijnym myśleniem i planowaniem miast? Czy szukanie najlepszych warunków dla ludzkiej egzystencji sprowadza się dziś do takiego przeprojektowywania przestrzeni, które pozwoli na tworzenie miast nie idealnie zbudowanych, lecz idealnie zsieciowanych i dostępnych?

Osoby zainteresowane krytycznym ujęciem zagadnienia „miast-utopii” zapraszamy do podzielenia się swoją refleksją.

Na teksty artykułów (wraz z abstraktem, 10-15 pozycjami bibliografii i 4-5 słowami kluczowymi) o objętości nieprzekraczającej 40 tys. znaków ze spacjami czekamy do 24 czerwca 2019 r.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy kwartalnik@nck.pl (każde zgłoszenie zostanie potwierdzone mailem, w razie braku potwierdzenia prosimy o telefon do redakcji: 22 209-80-85).

Teksty artykułów zostaną ocenione przez redakcję. O ostatecznym dopuszczeniu do druku decydować będzie ocena dwóch niezależnych recenzentów (double blind). Artykuły zaopiniowane pozytywnie zostaną umieszczone w części dodatkowej numeru.

Wysłanie do redakcji artykułu książki jest deklaracją autorską o przyjęciu do wiadomości, że artykuł może zostać oceniony negatywnie. Redakcja przewiduje symboliczne honoraria dla autorów przyjętych do druku tekstów.

Wytyczne dotyczące formatowania tekstów i przygotowania przypisów można znaleźć w zakładce Dla autorów.