Życie – Twórczość – Konteksty. Eseje o Stanisławie Moniuszce oraz Świadectwo – Mit – Tajemnica. O Gustawie Herlingu-Grudzińskim. NOWOŚCI!

Data publikacji: 13.11.2019
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

W Roku Gustawa Herlinga-Grudzińskiego oraz Stanisława Moniuszki oddajemy w ręce Czytelników dwa kolejne tomy z serii Jubileusze 

Obie publikacje przybliżają sylwetki wybitnych twórców – patronów roku 2019, ukazując ich dorobek artystyczny w różnorodnych ujęciach interpretacyjnych i odniesieniach kulturowych.

Zbiór esejów o Stanisławie Moniuszce to z jednej strony podsumowanie obecnego stanu badań nad dorobkiem „ojca polskiej opery narodowej”, a z drugiej – zwrócenie uwagi na wątki dotąd niepodejmowane przez badaczy jego twórczości. W książce znajdują się m.in. artykuły przedstawiające recepcję dzieł Moniuszki od XIX wieku do dzisiaj oraz nowe ustalenia biografów artysty.

Kup w księgarni NCK

W monografii poświęconej Gustawowi Herlingowi-Grudzińskiemu zgromadzone zostały teksty przekrojowe, analizy wybranych utworów oraz eseje o charakterze osobistym i wspomnieniowym. Przedstawiony w publikacji wielogłos badaczy biografii i spuścizny Herlinga daje możliwość spojrzenia na jego twórczość w pełniejszym świetle, z perspektywy najnowszych badań.

Kup w księgarni NCK