Stenogramy '81. Zapis negocjacji studentów z przedstawicielami rządu PRL w czasie strajku łódzkich uczelni w 1981 r.

19.02.2018
2 minuty

Wydana przez Narodowe Centrum Kultury książka zawiera zapis negocjacji pomiędzy strajkującymi w Łodzi w 1981 r. studentami a komisją rządową oraz relację z nieco późniejszych wydarzeń, które razem ostatecznie doprowadziły do podpisania Porozumienia Łódzkiego i zarejestrowania Niezależnego Zrzeszenia Studentów.

Książka zawiera skróconą wersję stenogramów. Towarzyszą jej opublikowane na stronie nck.pl nagrania audio z negocjacji oraz materiał filmowy zrealizowany po 25 latach od pamiętnego strajku. Bogata w zdjęcia publikacja stanowi bezcenną pomocą dla historyków, socjologów i innych badaczy tej tematyki.

Fotorelacja ze spotkania promocyjnego

„Trwający 29 dni strajk studencki w Łodzi ze stycznia i lutego 1981 r. miał poparcie wielu ośrodków akademickich w Polsce. Zakończył się zalegalizowaniem pierwszej w krajach pod dominacją ZSRR samodzielnej organizacji studenckiej – Niezależnego Zrzeszenia Studentów – i porozumieniem, w wyniku którego polskie uczelnie zyskały szeroką autonomię.

Znane są zasadnicze wątki dotyczące przebiegu negocjacji Międzyuczelnianej Komisji Porozumiewawczej z Komisją Międzyresortową, które  doprowadziły do zawarcia wspomnianego porozumienia z 18 lutego 1981 r. Dotychczas jednak nie wykorzystywano szeroko w badaniach tak cennego źródła historycznego, jakim były taśmy magnetofonowe z zapisem wielodniowych i pełnych napięcia rozmów reprezentantów strajkujących studentów z delegacją rządową.

Zapoznanie się z licznymi taśmami przekraczało możliwości pojedynczego badacza. Dobrze się zatem stało, że w końcu nagrania przelano na papier

Efekt tej żmudnej wieloletniej pracy będzie z pewnością dużą pomocą dla historyków, socjologów  i innych badaczy tematyki strajkowej. Można wręcz powiedzieć, że trudno wyobrazić sobie dalsze studia nad strajkiem  studenckim z 1981 r. i szerzej – nad wielkimi konfliktami społecznymi w powojennej Polsce – bez wykorzystania Stenogramów '81.”

dr hab. Krzysztof Lesiakowski, Uniwersytet Łódzki

Kup w sklepie NCK!