Raporty o stanie kultury

Data publikacji:
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

 W latach 2008 -2010 z inicjatywy ministra kultury, przeprowadzone zostały dwa duże ogólnopolskie badania empiryczne, poświęcone kulturze polskich miast (badanie zrealizowano w 2008 r) miasteczek i wsi (2010). Były to pierwsze od ponad 20 lat badania kultury polskiej przeprowadzone na taką skalę przy użyciu metod jakościowych.

Autorzy badań reprezentowali różne uczelnie i zespoły badawcze, różne dyscypliny, (antropologię, socjologię, estetykę i teorię kultury artystycznej), a w ich ramach różne specjalizacje, subdziedziny, perspektywy teoretyczne, dorobek i przyzwyczajenia badawcze.
Przystępując do badań, założyli, że kultura współczesna nie stanowi już hierarchicznie uporządkowanej całości - od „wysokiej” i/lub „narodowej”- na górze; do „popularnej” i/lub „ludowej” - na dole hierarchii i że jest to raczej „federacja subkultur”, gigantyczny mix kulturowy lub zbiorowisko różnorodnych nisz kulturowych.

W roku 2011, zrealizowane zostały, w ramach Programu „Obserwatorium kultury” NCK, dwa kolejne badania o ogólnopolskim charakterze, których autorzy przyjmując założenie o wielości i  różnorodności sposobów na jakie Polacy praktykują dzisiaj kulturę skupili się na kulturowych aspektach Euro 2012 i  na  gwałtownie rozwijającym się w Polsce ruchu odtworzeniowym.