Najlepsze prace z zakresu historii muzyki polskiej - ściągnij e-book!

Data publikacji: 20.06.2016
2 minuty

Narodowe Centrum Kultury opublikowało w formie e-booków prace, które zostały nagrodzone lub wyróżnione przez Jury Konkursu NCK na najlepszą pracę pisemną z zakresu historii muzyki polskiej w roku 2015. Do konkursu zgłoszono 34 teksty. Były to zarówno prace magisterskie, doktorskie jak i habilitacyjne. Niektóre z nich zostały wcześniej opublikowane w formie książkowej.

instrument
Fot. pixabay.com instrument

Jury pod przewodnictwem Stefana Sutkowskiego przyznało w maju 2015 roku nagrody i wyróżnienie następującym pracom:

Dwie równorzędne Nagrody:

  • Danuta Popinigis Carillony i muzyka carillonowa dawnego Gdańska
  • Marcin Gmys Harmonie i dysonanse. Muzyka Młodej Polski wobec innych sztuk

Dwa wyróżnienia:

  • Irena Bieńkowska Muzyka na dworze księcia Hieronima Floriana Radziwiłła
  • Agnieszka Topolska Mit wieszcza. Stanisław Moniuszko w piśmiennictwie lat 1858-1989

oraz rekomendowało do wydania, po uprzedniej redakcji naukowej, dwie nie wydane dotąd prace:

  • Jacek Iwaszko Sześć Magnifikatów z rękopisu WM 2: Analiza i edycja krytyczna
  • Maja Pałys Wielokulturowe aspekty muzyczne i pozamuzyczne Somnium Mieczysława Eligiusza Litwińskiego (e-book zostanie opublikowany w terminie późniejszym)

Wszystkie e-booki można pobrać nieodpłatnie w sklepie internetowym Narodowego Centrum Kultury. Są one przygotowane w wersjach na urządzenia stacjonarne i mobilne.

Jednocześnie przypominamy, że do 30 września 2016 roku trwa nabór do kolejnej edycji konkursu na najlepszą pracę pisemną z zakresu historii muzyki polskiej.