Nagroda dla "Między nauką a sztuką" dr Kaliny Kukiełko-Rogozińskiej!

Data publikacji: 16.02.2016
2 minuty

Z dumą informujemy, że pani dr Kalina Kukiełko-Rogozińska, autorka wydanej przez Narodowe Centrum Kultury pracy doktorskiej pt. Między nauką a sztuką. Teoria i praktyka artystyczna w ujęciu Marshalla McLuhana, otrzymała prestiżową Nagrodę im. Pierre’a Savarda przyznawaną przez International  Council for Canadian Studies (ICCS).

Między nauką a sztuką. Teoria i praktyka artystyczna w ujęciu Marshalla McLuhana
Między nauką a sztuką. Teoria i praktyka artystyczna w ujęciu Marshalla McLuhana

Autorka w swojej dysertacji podjęła próbę ponownego odczytania koncepcji  Kanadyjczyka Marshalla McLuhana,  który obecnie uznawany jest za jednego z najwybitniejszych teoretyków środków masowego przekazu i komunikowania. Poza systematyzacją teorii MacLuhana Kukiełko-Rogozińska przedstawia również sylwetkę tego jednego z najwybitniejszych badaczy środków przekazu i komunikowania masowego.

Nagrody im. Pierre’a Savarda są wyróżnieniem dla najlepszych prac naukowych dotyczących tematów związanych z Kanadą. W swoim uzasadnieniu Jury podało, że chcąc promować studia kanadyjskie na całym świecie nagradza „najbardziej wyjątkowe książki, pomagające lepiej zrozumieć Kanadę” .

Praca doktorska Kaliny Kukiełko-Rogozińskiej została wydana nakładem Narodowego Centrum Kultury w ramach IX edycji konkursu na najlepszą pracę doktorską z dziedziny nauk o kulturze w 2014 roku.

Serdecznie gratulujemy Autorce i życzymy Jej dalszych sukcesów naukowych!