O kulturze alternatywnej w Polsce

Latem ożywa kultura alternatywna, skupiająca się wokół festiwali muzycznych takich, takich jak Jarocin. Nad jej fenomenem pochyla się Xawery Stańczyk, autor publikacji Macie swoją kulturę. Kultura alternatywna w Polsce 1978-1996, która ukazała się w serii Kurs na Kulturę, prezentującej zwycięskie prace w konkursie na najlepszy doktorat z dziedziny kulturoznawstwa.

Macie swoją kulturę to całkowicie nowatorskie kompendium wiedzy na temat niezinstytucjonalizowanych ruchów alternatywnych od końca lat 70. do drugiej połowy lat 90. Autor podejmuje się analizy nowej wrażliwości i nowej ekspresji w kulturze, poświęcając wiele uwagi zarówno grupom literackim, alternatywnej scenie muzycznej, jak i rozwijającemu się wówczas performansowi i happeningowi. W uporządkowany i wyczerpujący sposób przedstawia polską kulturę młodzieżową i subkultury w pełnej ich różnorodności, awangardowe środowiska twórcze, nowe formy wspólnotowości i samoorganizacji, które wyrosły na gruncie sprzeciwu wobec dominujących w okresie schyłku PRL i transformacji wzorców.

Publikacja Macie swoją kulturę, dostępna w naszej księgarni internetowej.

Publikacja Xawerego Stańczyka przy wykorzystaniu imponująco rozbudowanego aparatu naukowego, metodologii i szeregu koncepcji teoretycznych zachowuje cechy tekstu popularyzatorskiego. Jest to zajmująca lektura, wykorzystująca materiały archiwalne, zapiski autobiograficzne, a nawet fragmenty piosenek czy manifestów twórców ówczesnej kultury alternatywnej, takich jak Andrzej Stasiuk, Zbigniew Sajnóg, Paweł Dunin-Wąsowicz czy Tomasz Lipiński.

Latem zachęcamy wszystkich – nie tylko miłośników festiwali – do udania się w rekonesans po  fascynującym świecie kontrkulturowej, alternatywnej i awangardowej kultury!

Więcej ciekawych publikacji znajdziecie w naszych księgarniach stacjonarnych oraz na sklep.nck.pl.