7 lipca – rocznica urodzin Władysława Grabskiego

Data publikacji: 07.07.2018
3 minuty

Przed prawie stu laty, kiedy kształtowała się polska państwowość, szukano uniwersalnej idei, wokół której zorganizowałyby się nowoczesne państwo i społeczeństwo polskie. Władysław Grabski, którego 144 rocznicę urodzin dzisiaj świętujemy, jako zaangażowany polityk, państwowiec i publicysta zabrał głos w tej debacie, ogłaszając Ideę Polski. Znalazła się ona w wyborze jego pism, wydanym przez Narodowe Centrum Kultury we współpracy z Ośrodkiem Myśli Politycznej.

Publikacja składa się z trzech części odzwierciedlających główne kierunki zainteresowań Władysława Grabskiego: kwestie ideowe, ekonomiczne i społeczne. W pierwszej z nich dokonuje on przeglądu różnych tradycji funkcjonujących w tym czasie w Polsce: ziemiańskiej, ludowej, legionowej czy narodowej w poszukiwaniu wspólnego mianownika, który byłby pozbawiony kategorii klasowości, a który wypełniłby ideową lukę, powstałą po śmierci marszałka Piłsudskiego.

Idea Polski. Wybór pism  jest dostępne w naszym sklepie internetowym

Część druga i trzecia odnoszą się do wyzwań gospodarczych, stojących przed młodym państwem polskim. W O własnych siłach Władysław Grabski opowiada się za dążeniem do samodzielnego przezwyciężenia kryzysu, przekonując, że tak dokonuje się odnowa społecznej jedności i moralnych fundamentów państwa. W ostatniej części Grabski skupia się na zagadnieniach agrarnych, polityce rolnej i potrzebach ludu wiejskiego – głosi potrzebę politycznego uprawnienia wszystkich warstw narodu, a od elity rządzącej i społeczeństwa żąda zaangażowania i gotowości do poświęceń.

Władysław Grabski był politykiem na miarę burzliwych lat międzywojennych, jego dzieła jednak wymykają się ograniczeniom historycznym. Uniwersalność jego przesłania, otwarte i szerokie spojrzenie na sprawy gospodarcze i społeczne inspirują do rozważań nad tym, jaka idea powinna przyświecać Polsce w kolejnym stuleciu jej istnienia.

Zajrzyj do naszych księgarń stacjonarnych oraz na sklep.nck.pl!