3 września – rocznica urodzin Joachima Bartoszewicza

Data publikacji: 03.09.2018
2 minuty

151 lat temu urodził się jeden z czołowych myślicieli schyłku okresu zaborów i dwudziestolecia międzywojennego – Joachim Bartoszewicz. Był redaktorem związanego z endecją „Dziennika Kijowskiego”, nieoficjalnym przywódcą ludności polskiej w Kijowie. Zabiegał o polską niepodległość jako członek KNP i sekretarz polskiej delegacji na konferencji pokojowej w Paryżu w 1919 roku. Po odzyskaniu niepodległości oddziaływał na kształt odrodzonej Polski głównie jako ideolog i publicysta. Część jego cennego dorobku znalazła się w publikacji Zagadnienia polityki polskiej, która narodziła się ze współpracy Narodowego Centrum Kultury i Ośrodka Myśli Politycznej.

 Joachim Bartoszewicz, senator
Fot. NAC, Joachim Bartoszewicz, senator

Jemu współcześni uważali Bartoszewicza za człowieka o wybitnym intelekcie i umiejętnościach. Zdobył wykształcenie medyczne, prawnicze i politologiczne, udzielał się na wielu polach działalności publicznej, a w swoim pisarstwie podejmował szeroki zakres zagadnień o wadze ideologicznej i politycznej. Był związany z intelektualnym środowiskiem konserwatywnym, jego pisma reprezentowały wartości elit politycznych skupionych wokół Narodowej Demokracji.

W kunsztownie konstruowanych, choć zachowujących dyscyplinę myślową tekstach Bartoszewicz podejmował kwestie narodowości i narodu wytyczającego ramy funkcjonowania państwa, problemy mniejszościowe w odrodzonej Polsce, rozważania na temat ustroju politycznego i rozwiązań prawnych, choć żywo zajmowała go także polityka zagraniczna. W wyborze wydanym przez Narodowe Centrum Kultury znalazły się jego najsłynniejsze artykuły, m.in.: Znaczenie polityczne Kresów wschodnich dla Polski, Walka o Polskę, tytułowe Zagadnienia polityki polskiej, a także przekład broszury z okresu kongresu wojennego: Polska. Jaka była. Jaka jest teraz. Jaka być powinna.

Zagadnienia polityki polskiej, która stanowi część serii Biblioteka klasyki polskiej myśli politycznej, można zakupić w naszej księgarni→

Więcej ciekawych publikacji znajdziecie w naszych księgarniach stacjonarnych oraz na sklep.nck.pl.